Sorteig!! A Teixidó estem de celebració!

El proper 14 de juliol, la nostra botiga del carrer Pallars compleix 4 anys.

Quatre anys de treball i il·lusió que s’han vist recompensats per la gran acollida que Poblenou ens ha brindat.

I per això, volem compartir amb vosaltres el nostre aniversari amb el sorteig d’un pack especial que hem preparat amb molt d’afecte d’una de les nostres marques estrella: BRA.

El pack es compon d’una cassola Bra efficient plus de 32 cm de diàmetre, 1 ganivet Santoku de 180 mm 7 ” i un altre mondador de 90 mm 3,5 ”, tots dos de la línia Efficient Plus també. I per rematar, un ratllador de la mateixa col·lecció tipus zester.

 

Ratllador zester EfficientPlus Cassola 32 Efficient Plus

Ganivet Santoku EfficientPlus Ganivet pelador

Que us sembla? Us animeu a participar en el nostre sorteig?

En aquest post, us deixem com participar i les bases  a continuació:

Bases Sorteig 4at ANIVERSARI TEIXIDÓ

 Condicions generals de la promoció

TEIXIDÓ, amb el propòsit de premiar els seguidors de les seves xarxes socials, inicia aquest sorteig entre les persones seguidores del perfil oficial a Instagram de Teixidó (@teixidobotiga) i del perfil de la Montse Palet (@mpaletgo) i demanen que: entre l’hora de la publicació del contingut el divendres 2 de juliol de 2021 a les 21h i el dimarts 13 de Juliol de 2021 a les 24h, facin m’agrada i comentin la publicació on s’esmenta el present sorteig complint les condicions per participar-hi. La participació en aquest sorteig és gratuïta.

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a  TEIXIDÓ i a la MONTSE PALET i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del sorteig i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

 1.   Àmbit territorial

No hi ha limitacions d’àmbit territorial per participar-hi.

2.   Data d’inici i acabament del sorteig

Es podrà participar entre l’hora de publicació del contingut a Instagram el divendres 2 de Juliol de 2021 a les 21h i el dimarts 13 de Juliol de 2021 a les 24h. El dimecres 14 de Juliol s’anunciarà la persona guanyadora a través de la pròpia publicació del sorteig.

3.   Organitzador de la promoció

L’organitzadora d’aquesta promoció és la Pilar Teixidó Garcia representant de TEIXIDÓ amb domicili social al carrer Pallars, 224, 08005 de Barcelona, i amb N.I.F. número 46653808-X. Col·labora en la promoció la Montse Palet (@mpaletgo).

4.   Procediment del sorteig i premis

La dinàmica consistirà en fer m’agrada a la publicació publicada, etiquetar un amic o amiga en un comentari i si es vol, compartir-ho a stories. Es pot participar totes les vegades que es vulgui, sempre i quan a cada comentari només s’etiqueti a un amic o amiga i es compleixin les condicions especificades en aquestes bases.

a.  Qui guanya

La persona guanyadora serà triada aleatòriament entre totes les persones que comentin la publicació. Posteriorment es comprovaran que aquestes persones compleixin les condicions del sorteig: que hagin fet m’agrada a la publicació, que hagin fet una menció i que siguin seguidores del  perfil de Teixidó i de la Montse Palet.

En cas de no poder-se posar en contacte amb la persona guanyadora en el període d’una setmana posterior al primer contacte, o que la persona seleccionada aleatòriament no compleixi les condicions esmentades en aquestes bases, es farà el traspàs del premi a la persona suplent, que per defecte serà la persona immediatament posterior a la persona guanyadora en el llistat de participants.

b.   El premi

El premi consisteix en:

– 1 cassola Bra efficient plus de 32 cm de diàmetre.

– 1 ganivet BRA Santoku 180 mm 7”

– 1 ganivet BRA Mondador 90 mm 3,5”

– 1 ratllador BRA

En cap cas el premi es pot canviar per diners ni per qualsevol altre producte de les botigues TEIXIDÓ.

5.   Comunicació

Teixidó es reserva el dret de comunicar a les seves xarxes socials i a la seva pàgina web el nom de la persona guanyadora del sorteig. Només pel fet d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a Teixidó a utilitzar, si cal, la seva imatge en l’explotació publicitària que es faci del premi concedit.  L’acceptació del premi implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

6.   Qui hi pot participar

És imprescindible que la persona participant sigui major de 18 anys i seguidor del perfil oficial de Teixidó (@teixidobotiga)  i de la Montse Palet (@mpaletgo) a Instagram, que serà la persona que, si s’escau, haurà de recollir el premi. En cas contrari no podrà participar en el sorteig.

És imprescindible acceptar les condicions de l’aplicació del sorteig. En cas de no acceptar la sessió de les dades sol·licitades l’usuari no podrà participar al sorteig. En cas que el comentari no compleixi els requisits especificats en el punt 4 d’aquestes bases o incompleixi la normativa d’Instagram, serà exclòs del sorteig.

Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en la participació del sorteig quedaran automàticament excloses del mateix. Queden exclosos del sorteig els treballadors o col·laboradors usuals de Teixidó així com els familiars.

7.   Protecció de dades

Les dades personals dels participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden subjectes a la mateixa política de protecció de dades que Teixidó ja duu a terme respecte dels seus clients i, per tant, seran objecte de tractament en els mateixos termes i condicions que es tracten les dades personals dels clients, dels quals aquests són coneixedors. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a https://angelteixido.com/taula_cuina/content/2-aviso-legal. El nom i la imatge del guanyador es podran difondre al web de Teixidó, a les xarxes socials i publicacions pròpies.

8.   Límit de responsabilitats

Teixidó no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques que arribin incomplertes, s’efectuïn amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitat amb allò establert en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin confuses per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de qualsevol xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin succeir al processar les participacions.

Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, Teixidó no serà responsable pels danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb motiu de la participació en el present sorteig o per l’ús inadequat dels premis. La participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de les presents bases.