Us volem parlar del nou espremedor lent de Lacor.
Un espremedor lent és un extractor de sucs de fruites i verdures que treballa a baixes revolucions: utilitza un sistema de tecnologia de baixa velocitat (només 80 rpm) i baix consum energètic (200W), en lloc de les altes revolucions dels espremedores i centrifugadores d’alta velocitat.
L’adjectiu “lent” es refereix a la velocitat de rotació, tot i que la velocitat d’extracció és alta.
El mètode d’extracció és mitjançant el premsat a baixa velocitat, usant un cargol sense fi com un morter. Aquest sistema no genera calor (per això també es diu extracció en fred – cold press) ni força centrífuga. La fruita i verdura s’aixafa i pressiona, mantenint l’estructura cel·lular dels fitonutrients en produir una menor trencament. Per això es redueix l’oxidació i es conserven millor les vitamines i minerals.
Els sucs obtinguts amb aquests extractors són homogenis, no es produeix separació en capes de diferent densitat a deixar-los reposar com en els espremedores i centrifugadores tradicionals. Fins i tot poden conservar en nevera fins a 2 dies sense pèrdues substancials de les seves característiques.
En definitiva, són sucs de major qualitat, que mantenen tot el color i sabor natural de les fruites i verdures conserven la màxima quantitat de nutrients.
Os queremos hablar del nuevo exprimidor lento de Lacor.
Un exprimidor lento es un extractor de zumos de frutas y verduras que trabaja a bajas revoluciones: utiliza un sistema de tecnología de baja velocidad (solo 80 r.p.m.) y bajo consumo energético (200W), en lugar de las altas revoluciones de los exprimidores y centrifugadoras de alta velocidad.
El adjetivo “lento” se refiere a la velocidad de rotación, aunque la velocidad de extracción es alta.
El método de extracción es por medio del prensado a baja velocidad, usando un tornillo sin fin como un mortero. Este sistema no genera calor (por eso también se llama extracción en frío – cold press) ni fuerza centrífuga. La fruta y verdura se aplasta y presiona, manteniendo la estructura celular de los fito nutrientes al producir una menor rotura. Por ello se reduce la oxidación y se conservan mejor las vitaminas y minerales.
Los zumos obtenidos con estos extractores son homogéneos, no se produce separación en capas de distinta densidad al dejarlos reposar como en los exprimidores y centrifugadoras tradicionales. Incluso pueden conservarse en nevera hasta 2 días sin pérdidas sustanciales de sus características.
En definitiva, son zumos de mayor calidad, que mantienen todo el color y sabor natural de las frutas y verduras y conservan la máxima cantidad de nutrientes.